Biz hakda

Professional, akylly, ýokary synp

 • gojon
 • 2121
 • asas1
 • sdadsds1

Gojon

Giriş

Hytaýyň ingingdao şäheriniň Milli ýokary tehnologiýaly ösüş zolagynda ýerleşýän GOJON, ähli zawod konweýer ulgamyny we häzirki zaman zawodlary üçin “Smart Carton” guty ýasaýjy maşynlary R&D-e bagyşlaýar.Awtomatiki modul guşak konweýer, Sürüji rolikli konweýer, Kagyz rulon tagtasynyň zynjyry, Smarteke-täk fasir laminasiýa edýän akylly çyzyk,Laminasiýa enjamy, Hytaý gasynlanan tagta bazarynda meşhur bolan awto palletizator we ş.m.
Dünýäde iň meşhur hytaý öndürijisi hökmünde Gojon önümleriň ajaýyp hiline, ajaýyp marketing toruna we ajaýyp hyzmatyna eýe.Önümler Germaniýa, Italiýa, Ispaniýa, Gresiýa, Russiýa, Belarus Japanaponiýa, Taýland we Hindistan we ş.m. ýaly köp ýurtlara gowy satylýar we müşderileriň ýokary öwgüsini gazandy.

 • -
  2008-nji ýylda esaslandyryldy
 • -
  14 ýyl iş tejribesi
 • -+
  20-den gowrak önüm
 • -$
  2 milliondan gowrak

önümleri

Innowasiýa

 • LS seriýasy ýokary tizlikli laminator we staker

  LS seriýasy ýokary tizlikli laminator we staker

  Tehniki spesifikasiýa - ýokarky sahypa we aşaky sahypa sinhron gezelenç;- Awtomatiki usulda ýokarky listler - sero bilen dolandyrylýan ulgamy (patentlenen) barlaýan aşaky listler;- Bütin transport prosesi üçin vakuum sorujy kemerler;- Sinonim paýlaýyş klapan;- Öň iýmitlendiriji enjamyň platforma;- Dürli kagyz üçin köp funksiýaly ramka;- ýelimleri gaýtadan işlemek ulgamy;- Iki taraplaýyn itekleýän gapdal registr;- Awtomatiki usulda / el bilen kagyzdan alynýan resept ...

 • Speokary tizlikli awtomatiki laminator awto laminator laminleýji maşyn

  Speokary tizlikli awtomatiki laminator awto laminator L ...

  Aýratynlyk 1. listokarky sahypanyň gyşarmagy, ýokary takyklygy üpjün edip, goşa sero ulgamy bilen düzedilip bilner we artykmaç ölçeg awtomatiki dolandyrylyp bilner.2. Geçiş döwründe ýokarky listler we aşaky listler öň registr bilen deňleşdirilýär, bu üznüksiz proses has ýokary öndürijilik üpjün edýär.3. Mehaniki gurluş ýokarky sahypanyň we aşaky sahypanyň sinhron geçirilmegini kepillendirýär.4. speedokary tizlikli iýmitlendiriji kellesi durnukly we ygtybarly öndürijiligi üpjün edýär.5. ri ...

 • Speedokary tizlikli awtomatiki bukja ýelimi Awto ýelimleýji maşyn Papka ýelimi

  Speedokary tizlikli Awtomatiki bukja ýelimi Awto ýelim ma ...

  Aýratynlyklary 1. konweýer kemeriniň iň ýokary tizligi (m / min): 120 2. iň ýokary iş netijeliligi (sahypalar / min): 240 (hakyky ýagdaýa baglylykda) 3. umumy iş güýji (kw): adaty iş wagtynda 20.2 (5-10KW) ) 4. ölçegleri (L × W × H) (mm): 12640 × 4250 × 3000 (baglaýjy bölümi öz içine almaýar) 5. umumy agramy (tonna): takmynan 13.5 6. sargyt ýady kuwwaty (toplumlary): 250 (uzaldylyp bilner) 7 dolandyryş tertibi: PLC awtomatiki programmirläp bolýan dolandyryş 8. boş ululygy: Maks.Ölçegi (mm): 1200 × 2600, min.ululygy (mm): 260 × 740;Maks.Ulanylýan widt ...

 • Awtomatiki bukja ýelimi Karton guty bukjasynyň ýelimi Awto ýelimleýji maşyn

  Awtomatiki bukja ýelimi Karton guty bukjasynyň ýelimi ...

  Tehniki spesifikasiýa - Bilelikdäki gurluşyk, her bir bölüm özbaşdak işläp biler, rolik perimetri 1000mm ~ 1200mm bolan çap maşyna birikdirilip bilner;- Tertibi çalt saýlamak we üýtgetmek, az mukdarda sargyt üçin has çeýe;- Minium öndürýän ölçeg 135mm * 135mm;- Has galyň we has uly kagyz üçin ýörite dizaýn;- Köp mukdarda önümçilik üçin durnukly we ygtybarly gurluşyk;- relatedhli degişli ätiýaçlyk şaýlary ýokary ygtybarlylygy üpjün edýän dünýä belli üpjün edijiden.Tehnika ...

 • Önümçilik dolandyryş ulgamy PMS Kagyz rulony saklamagy dolandyrmak

  Önümçilik dolandyryş ulgamy PMS Kagyz rulony ...

  Sinhronizasiýa gözegçiligi Sinhronizasiýa, bir ýüzüň tizligini dolandyrmagy aňladýar, esasy kanwas kemeri bilen şol bir tizligi saklap bilýär.Onuň wezipesi, aşa köp kagyz ýygnanmazlygy ýa-da köpri kagyzyny çykarmakdyr.Sebäbi tizligiň çalt üýtgemegi, maşyny silkmek aňsat, gasynlanan fleýta, gowşak baglanyşyk we beýleki meseleler;saglygy dolandyrmak, dürli tizlikde dolandyryş egrisini üpjün etmek, tizligiň üýtgemegini haýallatmak we st ...

Habarlar

Ilki bilen hyzmat